Body in stone print xIII

550,00 zł
Brutto

"Body in stone print" I / 2021 limited edition in black passepartout, 18cmx18cm, framed 30cmx40cm, copy 1 of 10

"Ciało w  kamieniu", wydruk I / limitowana edycja 2021 w czarnym passepartout, 18cmx18cm, oprawiony 30cmx40cm, kopia 1 z 10.

Printed on Hahnemuhle photo rag bright white paper 310gsm, limited editon of 10 copies, numbered and signed

Wydruk na papierze Hahnemuhle photo rag bright white 310gsm, limitowana edycja 10 kopii, numerowany i sygnowany

Ilość

Body in stone

The idea for this series came during one of the evening walks in Adršpach Rocks. I was admiring unusual shapes and the structure of the rocks when I realized something. The very rocks are a great inspiration for photography, but what if I add a new context to it? A new element, which would both perfectly match a rock and contrast it.

At the beginning, when I started taking these pictures, I thought a human is that changing and living element, while a rock is steady, stiff, cold and unchangeable. But after looking at these rocks for several years I thought this was a rather simplified point of view. The same rocks I photographed one year before had the traces of human touch the following year. Names, hearts etc. carved in the soft sandstone. But the following year the traces were gone; wind and rain healed these wounds, changed the surface and the texture of the rocks.

It means the photographs I have taken are also a record of a certain moment in the history of this place and every rock . These rocks live a different life from ours, but like us they change in time. Their structure and shapes change just as our skin and shape change with time.

I wanted these photographs to show a kind of connection between body and stone; similarities and contrasts; softness and hardness; warmth and cold; sharpness and roundness; vitality and eternal stillness. The both penetrate each other, separate, create relations which can be interpret on different levels: as a reference to a human-human, human-nature or human-space relationship.

The photographs were taken in Ardšpach-Teplice Rocks and nearby Ostaš. They were all developed in a traditional analogue way. Copies are hand made on Baryta paper.

The series  or part of it was shown on exhibitions in poland, Czech Republic, Greece and Italy. The photos gained a lot of prices.

 

MONOVISIONS PHOTOGRAPHY AWARDS 2017 – HONORABLE MENTION

GOLDEN ORCHID INTERANTIONAL ARRT FESTIVAL 2015 – 3RD PLACE

PHOTOSHOOT AWARDS 2016 – 3RD PLACE

PHOTOSHOOT AWARDS 2016 -  1ST ,2ND, ,3RD PLACE IN „CONCEPTUAL” CATEGORY

INTERNATIONAL PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2017 – HONORABLE MENTION

MONOCHROME PHOTOGRAPHY AWARDS 2017 – HONORABLE MENTION

FINE ART PHOTOGRAPHY AWARDS 2018 – HONORABLE MENTION

Ciało w kamieniu

Pomysł na cykl zrodził się podczas wieczornych spacerów po adrszpaskim skałach.Podziwiałem niezwykłe kształty i strukrury skał i zdałem sobie sprawę, że są one same w sobie bardzo inspirujące, jako obiekty fotograficzne. Ale gdyby tak dodać do tego nowy kontekst? Nowy element, który będzie zarówno uzupełniał, jak i działał kontrastowo w połączeniu z kamieniem?

Na początku, kiedy zacząłem robić te fotografie, miałem wrażenie, że to człowiek jest tym zmieniającym się, żywym obiektem, podczas gdy kamień jest nieruchomy, sztywny, zimny i niezmienny. Ale patrząc na te skały przez lata zrozumiałem, że to duże uproszczenie. Ta sama skała, którą fotografowałem przed rokiem, miała już na sobie ślady ludzkiej ingerencji; wypisane i wykute w miękkim piaskowcu imiona, serca etc. Ale już kolejnego roku te ślady znikały, wiatr i deszcz goiły rany, zmieniały powierzchnię i strukturę kamieni.

To wszystko znaczy, że te fotografie są zapisem konkretnego momentu w historii tego miejsca i w historii każdego kamienia. Te skały żyją w innym tempie niż my, ale również się zmieniają. Ich struktura i kształty zmieniają się z czasem zupełnie jak nasza skóra i sylwetka.

Chciałem, żeby te fotografie ukazały pewien rodzaj zależności pomiędzy ciałem a kamieniem; podobieństwa i różnice, miękkość i twardość, ciepło i chłód, ostrość kształtów i krągłości, witalność i wieczną nieruchomość. Obydwa elementy przenikają się, oddzielają, oddziałują na siebie tworząc relacje, które mogą być odczytywane na wielu poziomach, jako relacje człowiek -człowiek, człowiek – przyroda, czy człowiek a jego otoczenie. Zdjęcia robiłem w adrszpaskim i teplickim skalnym mieście oraz na pobliskim Ostaszu. Wszystkie robione analogowo, odbitki to ręcznie robione kopie na papierze barytowym.

Cykl lub jego część pokazywane były na wystawach w Polsce, Czechach, Grecji i we Włoszech.

Zdjęcia zdobyły wiele nagród i wyróżnień:

 

MONOVISIONS PHOTOGRAPHY AWARDS 2017 - WYRÓŻNIENIE

GOLDEN ORCHID INTERANTIONAL ARRT FESTIVAL 2015 – 3 MIEJSCE

PHOTOSHOOT AWARDS 2016 – 3 MIEJSCE,

PHOTOSHOOT AWARDS 2016  1,2,3 MIEJSCE W KATEGORII „CONCEPTUAL”

INTERNATIONAL PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2017 – WYRÓŻNIENIE

MONOCHROME PHOTOGRAPHY AWARDS 2017 – WYRÓŻNIENIE

FINE ART PHOTOGRAPHY AWARDS 2018 – WYRÓŻNIENIE

 

10 Przedmioty